Manual & Sikkerhed

Manual & Sikkerhed for Bioethanolpejse

Læs denne manual og sikkerhedsanvisningerne før du tager din nye Biopejs i brug.

Indhold
1. Generelle anvisninger før du tager din nye biopejs i brug
2. Opstart – Påfyldning af bioethanol
3. Brandkammer
4. Branddåser
5. Brandbokse
6. Sikkerhed
7. Brandstof
8. Opbevaring af bioethanol
9. Vedligeholdelse
10. Øvrige noter
11. Installationsvejledning For Modern Design Serien

 

1. Generelle anvisninger før du tager din nye biopejs i brug

Denne vejledning bør gennemlæses grundigt inden brug.

– Placér din nye biopejs på en flad og fast overflade.
– Placér den ikke i nærhed af brandbare materialer.
– Fjern al emballage før brug.
– Må ikke placeres direkte under et tv eller lignende.
– Fastgør pejsen således at den ikke kan vælte.
– Brug kun bioethanol af fineste kvalitet.
– Brug ingen yderligere tilsætningsstoffer som f. eks duftolier eller lignende.
– Vi anbefaler at bruge FireAndFlames bioethanol.
– Bioethanol bør ikke opbevares i temperaturer på mere end 30 °.
– Det anbefales af biopejse kun betjenes af voksne personer.
– Det anbefales at alle pejse fra www.fireandflames.dk kun anvendes under opsyn.
– Biopejse er ikke en erstatning for traditionel varme, men et godt supplement til at hæve temperaturen i et enkelt rum i boligen, samtidig med at den giver stemning og hygge.

 

2. Opstart – Påfyldning af bioethanol

– Ta bioethanol begolderen ud af pejsen, og fyld bioethanol til 1 cm under kanten.
– Sæt den fyldte dåse forsigtigt tilbage.
– Undgå at spilde den brandbare væske – tør evt. spildt væske op.
– Genfyld ikke bioethanol før du er sikker på at ilden er udbrændt og beholderen er tilstrækkeligt afkølet, ta helst beholderen ud.
– Brug altid en pejse lighter til at tænde din biopejs med.

 

3. Brandkammer

Med de justerbare brandkamre, er det vigtigt at justere flammen så denne altid er gul. En blå flamme skal undgås i alle tilfælde. Sluk flammen og genfyld med bioethanol, fyld kun så meget brændstof i brandbeholderen, som du har til hensigt at brænde.

 

4. Branddåser

Du kan slukke for ilden med de medfølgende metal ildslukkere. For at gøre dette, skal du dække beholderen med ildslukkeren, indtil ilden er slukket. Flyt ildslukkeren forsigtigt og sluk den næste. Vær sikker på at ilden er kvalt inden du forlader din biopejs.

 

5. Brandbokse

Brandbokse reguleres og slukkes ved at justere eller lukke for åbningen af kammeret. ADVARSEL: Lad brandbokse eller brandkamre afkøle min. 30 minutter inden genfyldning af bioethanol. FORSIGTIG: Efterlad aldrig en brændende biopejs.

 

6.Sikkerhed

Placér altid biopejsen med tilstrækkelig afstand fra brandbare materialer. Mindste afstand til alle sider bør være 1 meter. Sørg for tilstrækkelig udluftning såfremt biopejsen brænder i et lukket rum.

 

7. Brandstof

Vi anbefaler brugen af fireandflames bioethanol, som er et sikkert produkt til brug i biopejse. Brug aldrig andre typer af væsker.

 

8. Opbevaring af bioethanol

Fireandflames bioethanol leveres i en praktisk 1 Liters flaske, med 12 flasker i et karton. Bioethanolen bør ikke opbevares steder hvor temperaturen overstiger 30°. Bioethanol bør opbevares udenfor børns rækkevidde. Hvis du er i tvivl om opbevaringen, så spørg brandvæsenet i dit område.

 

9. Vedligeholdelse

Kontroller branddåserne eller brandbeholderen regelmæssigt for utætheder. I tilfælde af synlige lækager eller beskadigelse, bør biopejsen ikke bruges. Kontakt i stedet www.fireandflames.dk for en mulig løsning.

 

10. Øvrige noter

FORSIGTIG: Efterlad aldrig en brændende varm biopejs med Bioethanol.

Regelmæssig rengøring forhindrer lugt. Brandstof beholderen renses regelmæssigt eller efter længerevarende fravær. De rustfrige tin dåser vaskes i opvaskemaskinen eller ved enkelt rengøring ved håndkraft med varmt vand og rengøringsmiddel.

 

11. Installationsvejledning for Modern Design Serien

Til ophæng af biopejsene i Modern Design Serien bruges skruer og ravpluks af metal, da plastik kan smelte, disse er ikke inkluderet, da det afhænger af væggens beskaffenhed. (spørg i din lokale trælast eller bygemarked) Fjern først beskyttelsesfilmen fra stål overfladerne efter endt installation for at undgå ridser.

Vi ønsker jer mange gode timer med din nye pejs fra www.fireandflames.dk